Minner om fristen for medlemsregistrering 30.april

enklere_idrettslag

Årsaken er at Idrettsforbundet ønsker å samkjøre rapporteringen med søknaden for momskompensasjon for varer og tjenester. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte for eksempel […]

Styrekurs våren 2016

bandy3

KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS! I løpet av mars 2016 skal alle årsmøter i idrettslagene ha blitt gjennomført. Det innebærer mange nye styresammensetninger rundt omkring i Buskerudidretten samtidig som mange skal ta fatt på en ny periode. Gjennom å delta […]

Viktig melding til alle idrettslag

img_1037

Idrettsregistreringen endrer navn til «Samordnet søknad og rapportering» i 2016. Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned. Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned. Dette gjøres for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen formomskompensasjon og for spillemidler til utstyr (sistenevnte kommer i […]

Idrettsskader forebygende tiltak

1280728371338624_standard

Tirsdag 15 mars Kl 18 – 19:30 Tilbys det kurs i Idrettsskader forebygende tiltak. Kurset har fokus på: Hva som gjøres for å forebygge idrettsskader i dag, hvilke tiltak som er dokumentert og om når en utøver er klar […]

AKTIVT KOSTHOLD

Ivrige-amatoerkokker

GOL IL KLUBBHUS, 19. APRIL 18.00-20.30 Synes du at kostholdsinformasjon er forvirrende? Vet du hva en idrettsutøver trenger av energi og næringsstoffer for å kunne trene og prestere optimalt? Kurset vil gi deg (trenere, aktive utøvere over 12 år […]