Her er moms – julegavene i Buskerud

Nå har det blitt momsrefusjon for alle penga! Buskerudidretten får dermed nytte av at momsrefusjonen på anlegg ble 100% også i år. Her er en oversikt over taperne som nå har gått seirene ut av andre omgang. Bakerst er restbeløpet som nå er tildelt.

Anlegg Søker Kommune Godkjent søknadssum Tildelt beløp Manglende tildeling

 

Konnerudhallen Konnerud IL Drammen 285 381 205 476 79 905
Konnerud -Grimsrudbrenna O-kart Konnerud IL Drammen 22 124 15 929 6 195
Prestegårdsletta, klubbhus Skoger IL Drammen 1 474 400 1 061 576 412 824
Roppemoen motorcross Nmk Nedre Hallingdal Flå 160 253 115 383 44 870
Gravsetstugu Hemsedal IL Hemsedal 765 740 551 337 214 403
Ridehall Geilo Ride Og Kjøreklubb Hol 625 075 450 057 175 018
Bjerkelunden kunstgressbane Tofte Fremad IF Hurum 1 379 373 993 156 386 217
Elvetun Innendørs skytterhall Jondalen Skytterlag Kongsberg 344 994 248 398 96 596
Basserudåsen motorsportsenter Idrettshus Nmk Kongsberg Kongsberg 460 034 331 227 128 807
RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jaktfel Buttentjern Jaktskytesenter SA Ringerike 126 705 91 228 35 477
RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj Buttentjern Jaktskytesenter SA Ringerike 171 706 123 629 48 077
Somma skytebane Ådal Skytterlag Ringerike 202 615 145 884 56 731
Sigdalshallen Nedre Sigdal IF Sigdal 151 189 108 857 42 332
Falkbanen 7`er bane, kunstgress Hokksund IL Øvre Eiker 113 645 81 825 31 820
Ål skisenter Ål IL Ål 220 500 158 761 61 739
Sum Buskerud 6 503 734 4 682 723 1 821 011

Den 20 november foreslo regjeringen å bevilge 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg.

Søknadsbeløpet fra idrettslagene var større enn beløpet som opprinnelig var avsatt, og uten dagens tillegg ville det blitt en avkorting for alle. Nå er usikkerheten borte.
– Dette er absolutt en gledens dag for hele idretten, sier idrettspresident Tom Tvedt. – Full kompensasjon for kostnadene til moms gjør at det blir mindre usikkerhet forbundet med bygging av idrettsanlegg. Momskompensasjonsordningen stimulerer til bygging av flere anlegg, og er absolutt med på å gi mer og bedre idrett over hele landet, sier Tvedt.
Med dagens tillegg på 48,1 millioner kroner er hele søknadsbeløpet på 171,9 millioner kroner dekket inn. 407 idrettslag har fått godkjent sin søknad om refusjon for sine momskostnader, og alle får nå dekket inn alt.