Arkiv for mars, 2016

Styrekurs våren 2016

KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS! I løpet av mars 2016 skal alle årsmøter i idrettslagene ha blitt gjennomført. Det innebærer mange nye styresammensetninger rundt omkring i Buskerudidretten samtidig som mange skal ta fatt på en ny periode. Gjennom å delta […]

Viktig melding til alle idrettslag

Idrettsregistreringen endrer navn til «Samordnet søknad og rapportering» i 2016. Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned. Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned. Dette gjøres for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen formomskompensasjon og for spillemidler til utstyr (sistenevnte kommer i […]

Idrettsskader forebygende tiltak

Tirsdag 15 mars Kl 18 – 19:30 Tilbys det kurs i Idrettsskader forebygende tiltak. Kurset har fokus på: Hva som gjøres for å forebygge idrettsskader i dag, hvilke tiltak som er dokumentert og om når en utøver er klar […]

AKTIVT KOSTHOLD

GOL IL KLUBBHUS, 19. APRIL 18.00-20.30 Synes du at kostholdsinformasjon er forvirrende? Vet du hva en idrettsutøver trenger av energi og næringsstoffer for å kunne trene og prestere optimalt? Kurset vil gi deg (trenere, aktive utøvere over 12 år […]

KLUBBADMIN GRUNNLEGGENDE KURS

  FØRSTEMANN TIL MØLLA! I løpet av 2016 skal alle idrettslag over på et elektronisk medlemssystem. KlubbAdmin er idrettens eget system – det er gratis og enkelt å bruke for idrettslag. Kursets omfang: 3 timer teori med bruk av […]