SØKNAD OM TRENINGSTID I RINGERIKE KOMMUNE 2018-2019

Her er søknadsskjema om treningstid i Ringerike Kommune.
SØKNADSFRIST HALL 1. JUNI, SØKNADSFRIST GYMSAL 1. AUGUST

Søknadskjema 2018