Årsmøte Ringerike Idrettsråd

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av
Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse, gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

innkallingen ligger på forsiden.