Styremøte 6, 2020

saksdokument kommer sener.

På grunn av corona situasjonen kan det hende møtet blir avlyst.

Vi tar sakene fortløpende per email og telefon.