Styremøte

Her ser du agendaen for styremøtet:

Innkalling-Styremøte_nr_02

 

 

Innkalling til styremøte

 

 

Møtenummer:             2/2020

Dato:                                       28.01.2020

Kl:                                            18:00

Sted:                                        Schjongshallen                                     

Innkalt:                                   Styremedlemmer, vararepresentanter, ungdomsrådet

 

Vedtakssaker:

01/20                           Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/20

Diskusjonssaker:

02/20                                Arbeidsprogrammet 2020

 

03/20                           Årsmøte

 

04/20                           Prioritering av Spillemidler

Forslag sendt Kom.sjef

Ligger på www.ringir.net under Korrespondanser

 

05/20                          Prioritering av Anlegg

Det er pr nå ikke kommet inn noen forslag fra klubber

 

10/20                          Friidrettsklubben – Stadion

 

            11/22                          NM-Veka 2022

 

Orienteringssaker:

06/20                           Lysløyper

Møte nr. 2 i saken er avholdt. Arbeidsoppgaver videre ble fordelt

 

09/20                           Ungdomsrådet

Har Ungdomsrådet ønsker / forslag som Idrettsrådet kan hjelpe med?

           

12/20 (2/19)                Samarbeidsavtalen

Eventuelt

 

Forfall meldes

Bjørn