Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune fra høsten 2019 – 2023:

Les samarbeidsavtalen under;

SAMARBEIDSAVTALEN