Tilskuddsordning for de som har mottatt momskompensasjon i 2020

255 millioner kroner av tilskuddsordningen til frivilligheten skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Mottok organisasjonsleddet momskompensasjon i fjor, vil dere automatisk motta midler i denne ordningen. De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske […]

Slik er regjeringens gjenåpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem en gjenåpningsplan for Norge. Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge […]

Ta trenerattesten!

Lyst til å bli en enda bedre trener? Norsk idrett lanserer i dag et banebrytende arbeid som har pågått i over ett år. En digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som […]

Årsmøte Dokumenter

Alle dokumentene til årsmøtet for 2021 ligger under fanen «Møter, Protokoll og korr. / Årsmøter.

Innkalling til årsmøte i Ringerike Idrettsråd 2021

Til alle Idrettslagene i Ringerike, Viken idrettskrets, Ringerike kommune Styret innkaller herved til årsmøte i Ringerike idrettsråd. Årsmøtet avholdes mandag 8. mars 2021 kl. 18:30 LAST NED INNKALLINGEN (PDF-fil) Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal […]