You are currently viewing Rekord for Buskerud

Rekord for Buskerud

Buskerud får rekordhøy spillemiddelfordeling til idrettsanlegg, mye takket være mange gode søknader.

Første mai er en viktig dato for spillemiddelinteresserte. Hovedfordelingen vedtas og fylkene får vite hvor mye de har å tildele spillemiddelsøknadene for inneværende år. Buskerud kommer godt ut av årets fordeling.

Spillemidlene finansierer også andre viktige idrettsformål. Blant disse kan og bør antidopingarbeid, idrettsforskning og nasjonalanlegg nevnes. Den samlede oversikten over fordelingen mellom disse postene kalles hovedfordelingen. Post 1, som er til idrettsanlegg fordeles dermed fylkesvis.

Hva er resultatet for Buskerud?

Hvordan har nå dette slått ut for Buskerud? Ikke så aller verst, etter våre kalkulasjoner. I 2013, da prosentandelen fortsatt var på 45,5 % fikk Buskerud rundt 38 millioner kroner til fordeling. I mellomåret 2014, da prosentsatsen ble oppjustert til 56,6 %, endte vi med 47 millioner. Og i 2015 har resultatet blitt på svimlende kr. 65.367.000,-. Dette er intet annet enn en voldsom oppgang som vi kan si oss meget godt fornøyde med. Det innebærer at vi kan belage oss på kortere ventetid på spillemidler i Buskerud for den enkelte søknad. Men hvis du tror dette er nok, må vi nok skuffe deg, det vil fortsatt være en del ventetid. Vi har tross alt søknader inne for totalt 250 millioner kroner i Buskerud. Men det er i det minste et stort steg i riktig retning. Og prosentvis er vi blant fylkene som øker mest i tildeling.

Les hele artikkelen fra Buskerud Fylkeskommune her