You are currently viewing Ringeriksdagen lørdag 5 september

Ringeriksdagen lørdag 5 september

Årets Ringeriksdag arrangeres lørdag, 5. september for 9. gang. Mange lag/foreninger og bedrifter, har lagt Ringeriksdagen inn som en fast aktivitet.  Registrering av deltakere er igang.  Representant fra Ringerikes Idrettråd vil også være der. Ikke med eget stand, men vi kommer til å gå rundt og gjøre oss kjent.

ringeriksdagen-Tae Kwon Do 2010

Det ser ut til at årets dag blir en suksess – for allerede nå er ca 75% av arealet reservert.  Interessert i å være med?  Besøk siden til Ringeriksdagen og meld deg på.

Tradisjonen tro vil de også i år ha et hyggelig kulturprogram å by publikum.  Det blir musikk, sang og dans mm – både fra scenen (ved elgen på selve torget) – og fra kulturpunktet i krysset Storgaten / Kong Rings gt.

Bildet er fra Ringeriksdagen 2010 Tae Kwon Do