You are currently viewing 8000 skoleelever får én fysisk aktivitet hver dag

8000 skoleelever får én fysisk aktivitet hver dag

Nærmere 8000 skoleelever i barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune får nå én time fysisk aktivitet hver dag.

I 15 år har Buskerud idrettskrets stått på for å skape et tettere samarbeid mellom skolene og idrettslagene i idrettskretsen. Målet har vært å få mer og ikke minst bedre kvalitet på den fysisk aktiviteten i skolene.

Høsten 2014 vedtok bystyret i Drammen kommune å gjennomføre en prøveperiode i skoleåret 2014/2015 for deretter å innføre ordningen i full skala på alle barne- og ungdomsskolene for skoleåret 2015/2016. I prøveperioden har flere lokale idrettslag bidratt, hvilke har ført til at samarbeid med frivilligheten nå er en av satsningens grunnpilarer.

– Vi er svært fornøyd med at vi har blitt hørt. Nå får 5540 elever i barneskolen og 2255 elever i ungdomsskolene én time fysisk aktivitet hver dag, sier en storfornøyd Jorunn Horgen, organisasjonssjef i Buskerud idrettskrets.

– Gjennom pilotprosjektet på Sylling Skole i nabokommunen Lier, har vi vist at det mulig å etablere et samarbeid på tvers av offentlig og frivillig sektor, mellom skolene og idrettslagene. Det har vært viktig for oss at skolene ikke får dette ansvaret alene. Derfor er det opprettet gode avtaler på bruk av idrettsanlegg og de ulike ressursene som idrettslagene besitter, forteller Horgen.

Skoleløpet
Under skoleløpet i Drammen fredag 21. august går startskuddet for én time fysisk aktivitet i skolen
– Startskuddet med skoleløpet er en perfekt markering på at vi er i gang. Da skal 3500 skoleelever løpe sammen. I løpet av dagen vil det også være idrettsmesse, politikerdebatt og ordførerdebatt, forteller Horgen.
Program for dagen

  • Kl. 09-10: 3500 ungdomskolelever fra Drammensregionen møter opp på Marienlyst (Skoler fra kommunene: Drammen, Lier, Røyken, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg)
  • Kl. 09-13: Idrettsmesse på Marienlyst med mulighet for å prøve mange idretter og aktiviteter
  • Kl. 10.00: Politikerdebatt utendørs på Marienlyst stadion ledet av styreleder BIK Roar Bogerud (og rektor ved Sylling skole, pilot for 1t fysisk aktivitet hver dag)
  • Kl. 1030: Ordfører og ordførerkandidat dueller med enkle og morsomme aktiviteter på Idrettsmessa.
    Kl. 11.00: Startskuddet Skoleløpet og startskuddet for en time fysisk aktivitet for alle skoleelever.