You are currently viewing LEDERKURS FOR UNGDOM 15–19 år

LEDERKURS FOR UNGDOM 15–19 år

  • Post category:Kurs

Helgen 13 – 15 november arrangeres det lederkurs for ungdom 15 – 19 år.

Bryr du deg om idrett og ungdom?Er du mellom 15 og 19 år og har lyst til å bli en bedre leder?

Vil du være med på utviklingsarbeid i klubben din?

Gjennom en morsom og intens helg har du, sammen med ca 30 andre ungdommer, mulighetene til å lære masse om hvordan  du kan bli en bedre leder. Noen stikkord er:

 Teambuilding  Ledelse og lederrollen  Idrettens organisasjon

 Kommunikasjon   Selvtillit  Ungdom i sentrum

 Idrettens forandringsverktøy  Retorikk

Etter kurset skal du ha praksis i idrettslaget. Husk derfor å gjøre  avtale med eget idrettslag før du melder deg på kurset.  Det blir også en oppfølgingssamling som er obligatorisk. Dato annonseres på kurset.

Kun plass til maks 35 stk på kurset.
Overnatting på flatseng i klasserom. Sovepose/sengetøy medbringes.

Kurslærer: Ketil Husøy jobber som idrettskonsulent i Buskerud idrettskrets, hvor han har hovedtyngden på ungdom og lederutdanning, samt at han jobber prosjektstyrt med forskjellige samarbeidsprosjekter.   Kurslærer: Øyvind Thorsen jobber som idrettskonsulent i Buskerud idrettskrets, hvor han har lang fartstid innenfor ungdomsarbeid og idrett- og skole-samarbeid. Øyvind er prosjektleder i utviklingsprosjekter både innenfor folkehelse og toppidrett.
Tid:   Helga 13.- 15. november 2015
Sted:   Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
Pris:   Kr. 1.000,- (deltaker/klubb faktureres etter kurset)
Påmelding:  Via Idrettskurs.no innen fredag 6. november

Spørsmål til: Ketil.Husoy@idrettsforbundet.no

mob.nr.: 934 56 744

Les mer om dette og meld deg på HER.