You are currently viewing Idrettslag kan søke om midler fra NIFs flyktningfond

Idrettslag kan søke om midler fra NIFs flyktningfond

Nå kan idrettslag over hele Norge søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak. Totalt skal 700.000 kroner deles ut til formålet. – Norsk idrett er ikke uberørt over dagens situasjon flyktningsituasjon og har opprettet et eget fond. Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd med en invitasjon om deltakelse i idretten, og nå kan idrettslag rundt om i Norge gjøre en forskjell for de flyktningene som kommer, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norges idrettsforbund ønsker å dele idrettsglede for alle og vil oppfordre til en stor, felles dugnad for å inkludere alle som nå kommer til Norge inn i idrettens fellesskap. Som sitt bidrag vedtok Idrettsstyret 9. september i år å bevilge 500.000 kr til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn. 
Tidligere i høst inngikk også Norges idrettsforbund og Integrerings – og mangfoldsdirektoratet en avtale som går ut på at 200.000 kroner skal bevilges til tiltak rettet mot flyktninger.

Idrettspresidenten oppfordrer nå alle idrettslag som finnes i samme lokalsamfunn som asylmottakene om å engasjere seg. – La barnas ønske om å bidra få et utløp gjennom idrett i fellesskap. Engasjer dere som foresatte, trenere og ledere for å synliggjøre idrettslagenes kraft i sine lokalsamfunn, sier Tom Tvedt.

Målet med fondet Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere og ikke minst inspirere til inkluderende idrettslag.

To søknadskategorier Det er to ulike kategorier idrettslag kan søke om midler fra – henholdsvis idrettsaktivitet på selve flyktningmottaket eller gjennom inkludering i ordinær idrettsaktivitet. 
Les mer og søk om penger fra NIFs flyktningfond

Gode eksempler fra Aust-Agder I Aust-Agder er det to idrettslag som har god erfaring med å tilby flyktninger og innvandrere aktivitetstilbud. Arendals svømme- og livredningsklubb har siden 2013 holdt svømmekurs for foreldre og barn. Totalt 80 personer, først og fremst kvinner og barn, har deltatt. Siste svømmekullet som fikk opplæring var våren i år. – Tilbudet, som til nå har vært veldig vellykket, er et samarbeid mellom initiativtager Røde kors og oss. Først og fremst var det kvinner og deres barn som deltok på kurset, og deltakerne var både bosatte innvandrere i kommunen, men flere kom også fra flyktningmottaket, forteller styremedlem Steinar Knutsen.

IF Trauma, som holder til på Tromøya og rett ved siden av asylmottaket Hove leir, har i lengre tid hatt et tverrfaglig samarbeid med frivillighetssentralen og menighetsrådet. Helt siden 1987 har klubben hatt ulike tilbud rettet mot flyktninger. – Allerede 1. oktober kommer det 40 unge enslige asylsøkere til Hove leir. Jeg skal ha et møte med samarbeidspartene våre slik at vi stiller best mulig og har et tilbud klart når de kommer, sier en Terje Arneberg, leder av IF Trauma.

Han er glad for engasjementet idretten viser, og sier det er høyaktuelt å søke om midler fra NIFs flyktningfond.    – Vi er bare nødt til å få dette til, sier en engasjert Arneberg om klubben som kan tilby fotball, håndball, orientering og sykkel.