Arkiv for februar, 2016

Her er dokumentene til årsmøtet

Budsjett Ringerike Idrettsråd 2016 Dagsorden Forretningsorden Forslag til Lov for Ringeriek Idrettsråd – Årsmøte 2016 (1) Revidert regnskap Ringerike Idrettsråd 2015 Styrets forslag til Valgkomite Arbeidsprogram 2016 Valgkomiteens innst RIR 2016

Invitasjon til Årsmøte

ÅRSMØTE for 2015 Avholdes i Kommunestyresalen Mandag 7. mars  kl. 18:30 SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 22. FEBRUAR 2016 FORSLAG SENDES: post@ringir.net eller bjormar@gmail.com Styret