Invitasjon til Årsmøte

ÅRSMØTE for 2015

Avholdes i Kommunestyresalen

Mandag 7. mars  kl. 18:30

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET MÅ VÆRE STYRET I HENDE

SENEST 22. FEBRUAR 2016

FORSLAG SENDES:

post@ringir.net

eller

bjormar@gmail.com

Styret