You are currently viewing Idrettsskader forebygende tiltak

Idrettsskader forebygende tiltak

  • Post category:Kurs

Tirsdag 15 mars

Kl 18 – 19:30

Tilbys det kurs i

Idrettsskader forebygende tiltak.

Kurset har fokus på:

Hva som gjøres for å forebygge idrettsskader i dag,
hvilke tiltak som er dokumentert og om når en utøver er
klar til å gjenoppta sin idrett etter skade.
Buskerud idrettskrets ønsker i samarbeid med Drammen
Sportsklinikk å arrangere dette kurset som er modul 1 av
3 moduler om idrettsskader.

Kurset er for:

Trenere, aktive utøvere i alle idretter og andre interesserte.

Les mer her:

Idrettsskadekurs Forebyggende tiltak Skrim 15.03.16