You are currently viewing KLUBBADMIN GRUNNLEGGENDE KURS

KLUBBADMIN GRUNNLEGGENDE KURS

  • Post category:Kurs

FØRSTEMANN TIL MØLLA!
I løpet av 2016 skal alle idrettslag over på et elektronisk medlemssystem. KlubbAdmin er
idrettens eget system – det er gratis og enkelt å bruke for idrettslag.
Kursets omfang: 3 timer teori med bruk av egen pc underveis.
For hvem: ansvarlig for medlemslister i klubb/gruppe, kasserer, leder for klubb/gruppe
OBS: Deltakere må ha opprettet og registrert idrettslaget som bruker av KlubbAdmin før kurset
-mer info her: www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/
Førstemann til mølla! Ønsker dere dette kurset hjem til egen klubb på en av disse datoene?
26. april, 27. april, 3. mai eller 24. mai. Meld i fra så fort som mulig.
Ann-Kristin Aanstad er kurslærer med IT-bakgrunn og kjenner til det
meste når det gjelder KlubbAdmin. Hun har lang erfaring med tillitsverv i
norsk idrett og sitter nå blant annet som leder av Larvik Padleklubb.
Kursavgiften betales av Buskerud idrettskrets.

Spørsmål? Ta kontakt med Hanne-Kristin Kvarme i Buskerud idrettskrets:
Epost – Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no
Telefon – 97735618 / 32 01 61 00
Velkommen til kurs i regi av Buskerud idrettskrets!