You are currently viewing Viktig melding til alle idrettslag

Viktig melding til alle idrettslag

  • Post category:Leder

Idrettsregistreringen endrer navn til «Samordnet søknad og rapportering» i 2016. Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned.

Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned. Dette gjøres for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen formomskompensasjon og for spillemidler til utstyr (sistenevnte kommer i 2017).

Alle idrettslag må ha tilgang til Min Idrett, da denne skal benyttes for innlogging i  «samordnet søknad og rapportering». Ledere/medlemsansvarlige må derfor huske å validere/opprette konto i Min Idrett. Les mer under: Idrettens ID. MERK! Samme konto brukes for å få tilgang til KlubbAdmin. KlubbAdmin er idrettens eget elektroniske medlemsregister, og kan brukes til å gjennomføre samordnet søknad og rapportering.

Idrettskretsen setter fortløpende opp kurs i KlubbAdmin. Ta kontakt med idrettskretsen dersom ditt idrettslag ønsker slikt kurs.

Les mer her:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/viktig-melding-til-alle-idrettslag/