You are currently viewing Extrastiftelsen – Helseprosjekter

Extrastiftelsen – Helseprosjekter

  • Post category:Leder

Sitter du med en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den? Da kan du søke prosjektstøtte hos Extrastiftelsen. For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må søker samarbeide med en av stiftelsens godkjente søkerorganisasjoner. Det er den aktuelle organisasjonen som sender inn søknaden og som står ansvarlig for prosjektet.

Søknadsfrist 15. september: Har du en god idé