You are currently viewing IDRETTENS BARNERETTIGHETER

IDRETTENS BARNERETTIGHETER

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen
aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve
nye ting og ikke være redde for å feile. Alle idrettstilbud for barn skal være
åpne for alle som ønsker å være med.

Følg linken nedenfor og print ut plakaten. Heng den opp på f.eks.
veggen på klubbhuset, idrettshallen eller legges ut på klubbens
hjemmeside.

70_16_NIF_Barneidrettsbestemmelsene_Plakat 70×100