You are currently viewing Har ditt idrettslag et prosjekt som trenger midler? Søk om midler fra ExtraStiftelsen før 15.august.

Har ditt idrettslag et prosjekt som trenger midler? Søk om midler fra ExtraStiftelsen før 15.august.

  • Post category:Informasjon

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til prosjekter rettet mot utsatte grupper.

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte gruppe inn i idrettslag:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Du kan søke om prosjekter som går over 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før.
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år.
Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Les mer her:

Extrastiftelsen