You are currently viewing Økonomikurs for idrettslag

Økonomikurs for idrettslag

  • Post category:Kurs

NB! Ny dato. 15 november

15 november 2017 arrangeres kurs for økonomistyring for kasserer/regnskapsfører på AKA Arena, Hønefoss.

Med endringer i idrettens lovverk innen økonomistyring, rapporteringsrutiner og generelt høyere krav til økonomisk drift av idrettslag, ønsker Buskerud idrettskrets å tilby klubbene et oppdatert kursinnhold sett i forhold til gjeldende krav og rutiner.

Deltagerne skal ved kursets avslutning:

•ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser

•ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner

•kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag.
Invitasjon og påmelding

Økonomikurs invitasjon