You are currently viewing Temadag for ungdomsidrett

Temadag for ungdomsidrett

  • Post category:Kurs

Nå blir det TEMADAG for ungdom, trenere og klubbledere

Det handler om UNGDOMSIDRETT

-hvordan være aktiv i idretten uten å satse på de store prestasjonene?
-hvordan skape idrettsglede for klubbens ungdommer?
STED: MIF-huset, Hagatjernveien 17, Mjøndalen
TID: lørdag 11. november kl. 11.00-15.00
NFF Buskerud, NHF Region Sør, Buskerud Skikrets og Buskerud idrettskrets
ønsker å sette fokus på ungdomsidretten. Gjennom entusiastiske innledere skal vi bli
inspirert til friske diskusjoner og meningsutvekslinger.

Invitasjon Temadag Ungdomsidrett 11.11.17