You are currently viewing Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2018
Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen.

Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2018

  • Post category:Paraidrett

Last ned invitasjon, terminliste, og påmelding

Tilbudet er gratis! Følg med på Paraidrett Ringeriksregionen

Idrettsklubber i Ringeriksegionen samarbeider for å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus. Prøv idrettene de tilbyr og få vite når klubbene har trening for fysisk-, utviklings, syns-, og hørselshemmede! Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.

Paraidrettsdagene vinter/vår 2018 inkluderte følgende idretter:

  1. PARAIDRETTSDAG #1 – boccia, 13. feb 2018
    Boccia (Ringerike Helsesportlag, Ringerikshallen)