Ringerike Idrettsråd Årsmøte 12. feb 2018

Ringerike Idrettsråd avholder Årsmøte mandag 12. februar 2018 kl.18.00 i Hønefoss Ballklubbs klubbhus (2. etg.), Schjongslunden.

Årsmøte dokumenter:
1 . Dagsorden
2. Forretningsorden
3. Årsberetning 2017
4. Resultatregnskap
5. Balanse
6. Revisjonsberetning 2017
7. Arbeidsplan 2018
8. Budsjett