You are currently viewing ExtraStiftelsen har offentliggjort hvilke nye prosjekter som får midler for høsten 2018- våren 2019

ExtraStiftelsen har offentliggjort hvilke nye prosjekter som får midler for høsten 2018- våren 2019

Støtten fra ExtraStiftelsen bidrar til å øke mangfoldet

– Prosjektene som får midler fra ExtraStiftelsen jobber for å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten. Ofte krever et slikt arbeid ekstra ressurser. Derfor er NIF svært takknemlig for bevilgningen fra ExtraStiftelsen. NIF er også takknemlig og har stor respekt for idrettslag som tar et ekstra ansvar for inkludering. Prosjektene bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, sier NIFs koordinator for prosjektene, Line Hurrød.

NIF har vært så heldige og mottatt midler årlig fra ExtraStiftelsen siden deres oppstart i 1997. Over 350 idrettsprosjekter har blitt finansiert av stiftelsen. Alle disse prosjektene har gitt idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne.

Norges idrettsforbund tildeles 1 338 110 kroner til ni nye prosjekter i regi av idrettslag, idrettskrets og særforbund rettet mot utsatte grupper.

Se hvordan du kan søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF. 

Disse prosjektene får midler fra ExtraStiftelsen

Org. ledd Prosjekt Beløp
Sotra golfklubb Golf for alle! 80 000,-
Ølen IL Svømmetrygghet for innvandrerkvinner 50 000,-
Norges Bandyforbund Paraidrettsdag 120 000,-
Hedmarken klatreklubb Klatring med funksjonsnedsettelse 130 000,-
Norges Friidrettsforbund Racerunning – Friidrett med CP 125 000,-
Haugesund turnforening Gym og turn for alle 83 110,-
Oslo idrettskrets Aktivitetsguide Oslo 380 000,-
Stoppen sportsklubb Alle med! 80 000,-
Norges Tennisforbund Paratennis – livsglede 290 000,-
Sum 1 338 110,-