You are currently viewing NM-veka kan bli lagt til Ringerike

NM-veka kan bli lagt til Ringerike

Ringeriksmannen Niels Røine er storfornøyd etter en uke hvor man samlet
NM for de mindre idrettene som vanligvis ikke får nasjonal oppmerksomhet.
Om to år kan arrangementet gå av stabelen på Ringerike.

Kommunikasjonssjef Niels Røine i Norges idrettsforbund puster lettet ut etter
et vellykket arrangement. Med seg på laget har ringeriksmannen og Norges
idrettsforbund hatt NRK og Norsk Tipping.

– 24 NM-konkurranser er gjennomført, åtte kongepokaler er delt ut, vi hadde
1.400 deltakere og 500 frivillige i sving. NRK1 har sendt 40 timer direkte
og kveldsstudiosendinger. Det at NRK har sett på det som sitt samfunnsoppdrag
å bruke så mye sendetid på NM-veka, har vært viktig for arrangementet, sier Røine.

Leder av Ringerike utvikling, Jørgen Moe, mener tanken om å ha NM-veka i
ringeriksregionen er interessant.

– Jeg har registrert fenomenet hvor ulike arrangementer «cluster» seg sammen,
for å skape et større publikum, hente ut synergier, og levere en større, bredere og
mer omfattende sendeflate for publikum. Dette er noe vi bør merke oss – og ikke
minst lære av. Konkurransen bør vi omfavne, og vi bør bli enda flinke til å
samarbeide der vi kan hente ut felles gevinst, sier han.

Når det kommer til arrangementet NM-veka, mener han det ville vært interessant og
verdifullt for vår region.

– Det er allerede dialog mellom naturlige samarbeidspartnere, og vi må mellom oss
vurdere hvordan vi skal nærme oss en slik mulighet, sier Moe.

Gode forutsetninger

Uten at han vet omfanget, innsatsen og kostnadene med et slik
arrangement, vil han påstå på generelt grunnlag at det er få steder i landet hvor
forutsetningene vil være bedre.

– Først og fremst har vi bred erfaring, og mye spisskompetanse i utvikling og
kapitalisering av slike arrangement
gjennom destinasjonsselskapet. De var senest i fjor primus motor for ski-NM på Lygna – som i
ettertid har vist seg som tidendes ski-NM, samt skøyte-NM på Jevnaker tidligere i år, sier han.

Moe trekker fram store arrangementer fra regionen.

– Vi har også andre store arrangement som Hytteplanmila,
Ringeriksmaraton, Knøttefestivalen, Villmann, Chicken Race, Randsfjordfestivalen med
flere, og en velorganisert kultur- og idrettssektor og omfattende anleggsstruktur for
sommer- og vinteridrett. Med gode kommunikasjoner og umiddelbar nærhet til det store
markedet, er det få som kan måle seg, mener han.

– Med idrettslag, anlegg,
publikum og frivillige i tre samarbeidsvillige
kommuner i en vekstkraftig region, skulle jeg like å se den som kunne
levere noe som er bedre, sier Moe.

Han sier spørsmålet i så fall er om et slikt
initiativ – vurdert ut fra et
kost/nytte-perspektiv – er riktig å prioritere.

– En slik vurdering har vi foran oss, og erfaringene
fra NM-veka og EM-uka
vil bli lagt til grunn for vurdering, sier Moe.

 Fyrer gjerne oppunder dette

Leder i Ringerike idrettstråd, Bjørn Marseth syns det
høres spennende ut med NM-veka i Ringeriksregionen.

– Dette er ikke noe vi har diskutert i idrettsrådet. Vi kan ikke
arrangere noe sånt, det må andre aktører gjøre, men vi kan helt klart fyre oppunder det,
sier Marseth.

DETTE ER NM-VEKA

 • NM-veka hadde premiere august 2018.
 • Nesten 1.400 deltakere konkurRerte om NM-tittelen i totalt 24 grener.
 • Hele 8 kongepokaler ble delt ut under arrangementene i Rogaland. Fire kommuner
  i Stavangerregionen tok i bruk idrettsanlegg og sentrale byrom og NRK TV sendte en
  rekke av konkurransene direkte.
 • NM-veka er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og NRK med Norsk Tipping
  som hovedsamarbeidspartner.
 • NM-vekas mål er å gi idrettene – små som store – et flott og samlet arrangement,
  vise nye konkurranseformer og idretter, samt sørge for
  spenning og underholdning for publikum
  og NRKs TV-seere.

Vi er allerede i dialog med arrangøren

Reiselivssjef for Ringerike, Arne-Jørgen Skurdal, er ikke i tvil om at ringeriksregionen bør ta imot NM-veka i 2020.

Vi er godt kjent med arrangementet, og har også vært
i kontakt med arrangøren i Sandnes, sier Skurdal.

Allerede i april var han i kontakt med Norges idrettsforbund og Norges olympiske komite, angående NM-veka i 2020. – Om ikke lenge går vi i dialog med kommunen, Ringerike Utvikling og idretten om at vi ønsker å ha NM-veka til ringeriksregionen i 2020. Vi bør kjempe om å få dette og andre slike type idrettsarrangementer til ringeriksregionen, mener Skurdal.

Alle fasiliteter Han mener ringeriksregionen har alle fasiliteter
som skal til: – Vi ligger meget sentralt til. Det er enkelt for alle å
komme seg hit, påpeker Skurdal, som senest var i dialog med eierne av
arrangementet i mai. Skurdal understreker at Ringerike kan tilby arenaer for de fleste greiner.

Vi har Eggemoen til greiner som foregår i luften. Vi har Steinsfjorden, Tyrifjorden og Randsfjorden til det som foregår i og på vannet. Noen fasiliteter må kanskje bygges for anledningen, men det aller meste har vi allerede, mener Skurdal.