IDRETTSRÅDET SØKER PROSJEKTLEDER FOR NM VEKA 2020

  • Post category:Informasjon

Idrettsrådene i Ringerike, Hole og Jevnaker ønsker å informere alle idrettslagene i Ringerike, Hole og Jevnaker om at vi vil søke som arrangør av NM – Veka i 2020. Bakgrunnen for dette er at Idrettsrådet, Ringerike Utvikling og Destinasjonsselskapet mener dette vil kunne fremme idretten i regionen gjennom samarbeidet med NRK og de ulike særidrettsforbundene. I den forbindelse er det en forutsetning at det engasjeres en prosjektleder for å utarbeide søknad til Idrettsforbundet, og driver prosessen frem til en eventuell avklaring om tildeling av arrangementet.


Dersom Ringeriksregionen tildeles arrangementet, vil det være aktuelt at prosjektleder engasjeres videre frem til arrangementet er gjennomført i 2020. Idrettsrådet ser for seg at stillingen er en 100% stilling i perioden frem til avsluttet arrangement. Engasjementet som prosjektleder vil anslagsvis vare fra og med 01. november 2018 til og med 15. mars 2019. Dersom vi tildeles NM Veka 2020, vil engasjementet forlenges til rundt 01.09.2020. Hvem som defineres som arbeidsgiver, er pt. usikkert og uavklart. Dette vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bredt sammensatt av regionens kommuner, idrettslag og næringsliv.


Søkere til stillingen som prosjektleder for NM Veka, sendes til Idrettsrådet i Ringerike Kommune
innen 15. oktober.


Kontaktperson i Ringerike Idrettsråd:
Bjørn Marseth
Tlf. 906 78 126
e-post: post@ringir.net