You are currently viewing Ringerike Idrettsråd har sett på mulighetene for et nytt idrettsanlegg i Hovsmarka
mulighetsstudie illustrasjon Cowi/Ringerike Idrettsråd

Ringerike Idrettsråd har sett på mulighetene for et nytt idrettsanlegg i Hovsmarka

Anlegget som er skissert ligger i området rundt Ringerikshallen, og inneholder blant annet fotballhall, friidrettshall, skatepark, sandvolleyballbaner og muligheter for ny svømmehall.

Grunnet økt tilflytning til nærområdet, og byutvikling, ønsker Idrettsrådet å belyse mulighetene for et nytt idrettsanlegg.

Hvis Ringerike etter hvert skal få 40.000 flere mennesker må det planlegges for mer idrettsaktivitet. Gode idrettsanlegg vil også være med på å få folk til området. Å være proaktive her vil være en fordel for Ringerike

Siden i høst har Idrettsrådet jobbet med mulighetsstudiet. Sparebankstiftelsen Ringerike har også bidratt med økonomisk tilskudd til utarbeidelsen.

Hovsmarka er avsatt til idrettsformål. Det var allerede tenkt på da Ringerikshallen ble bygd. Men det har ikke vært noen som har tatt tak i det. Det har kanskje ikke vært det store behovet før nå, som vi ser at Schjongslunden blir for liten.

Av hensyn til terreng og infrastruktur vil den største hoveddelen av et eventuelt anlegg ligge bak det eksisterende næringsområdet i Hovsmarka. Her vil også hovedadkomst til anlegget ligge, via en ny vei som er tenkt bak næringsområdet. Her vil det legges opp til gjennomkjøring fra begge sider, og parkeringsplasser i hver ende.

Sentralt i den nye bebyggelsen vil det også ligge kontorer og garderober, slik at de ulike aktivitetene har direkte tilgang til fasilitetene., kommer det frem i mulighetsstudiet Idrettsrådet har utarbeidet.

Kommunalsjefen fikk overrakt bildet fra Ringerike Idrettsrådets leder, Bjørn Marseth

Dette inneholder mulighetsstudiet:

Innendørs:

 • Fotballhall
 • Friidrettshall
 • Basishall for karate
 • Basishall for judo
 • Basishall for turn
 • Futsal
 • Mulighet for fremtidig svømmehall
 • Garderober og kontorer

Utendørs:

 • Fotballbane
 • Sandvolleyballbaner (3)
 • Beachhåndballbaner (3)
 • Skateanlegg og pumptrack
 • Løype for terrengsykling
 • Utvidet tennisanlegg