You are currently viewing Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis

  • Post category:Kurs

Styrekurs for styremedlemmer

Har dere behov for å forenkle styrearbeidet i klubben?

Mange klubber har nye styresammensetninger etter vårens årsmøter. Kurset er for både gamle og nye tillitsvalgte. Gjennom å delta på dette styrekurset kan dere sikre dere en god start med konkrete tips og verktøy for hvordan dere sammen kan jobbe mest mulig effektivt.

God klubbstruktur→mer tid til aktivitet!

Sett av datoen nå. Påmeldingen kommer snart.

Sted: Hønefoss
Start: 13.05.2019 18:00 Slutt: 13.05.2019 21:00