You are currently viewing Toppidrett og utdanning i Ringeriksregionen  Hosted by Olympiatoppen Sørøst

Toppidrett og utdanning i Ringeriksregionen Hosted by Olympiatoppen Sørøst

  • Post category:Kurs

Sted: USN Campus Ringerike
Tid:Mandag 25 18:00-21:00

Hvordan sikre langsiktig helhetlig utvikling og skape gode trenings- og studiemiljøer for morgendagens toppidrettsutøvere i Ringeriksregionen?
For: morgendagens toppidrettsutøvere som skal søke høyere utdanning, foreldre, trenere, ledere, lærere, rådgivere, næringsliv og andre som er interessert i temaet.

Olympiatoppens utviklingsfilosofi -> toppidrett og utdanning – Jorunn Horgen, OLT Sørøst
Prestasjonsutvikling fra et utøverperspektiv- Linn-Kristin Riegelhuth Koren, OLT Sørøst
Studietilbud og -muligheter på Campus Ringerike – Terje Rolfsøn og en studentambassadør, USN
Toppidrett, utdanning og regionalt næringsliv – Dag Engen, Sparebank1 Ringerike Hadeland
Veiledning og informasjon – OLT Sørøst og USN

Bilder fra møtet

Påmelding

Facebook