You are currently viewing Hamar og Stange skal arrangere NM-veka sommeren 2020

Hamar og Stange skal arrangere NM-veka sommeren 2020


Ringerike idrettsråd nådde ikke opp i kampen om å få NM-veka til distriktet i 2020. 


Norges idrettsforbund og NRK har bestemt at Hamar/Stange, Sarpsborg, Lillehammer og Stjørdal/Trondheim skal arrangere NM-veka sommer og vinter fram til 2021.

Hamar/Stange: Sommer 2020

• Sarpsborg: Sommer 2021

• Lillehammer: Vinter 2020

• Stjørdal/Trondheim: Vinter 2021


Idrettsrådene i Ringerike, Hole og Jevnaker gikk sammen om å søke om å få arrangementet til regionen i 2020. Totalt kom det inne 11 søknader.


– Vi var vel for små. Jeg ser at det er større distrikter som er tilgodesett, sier en svært skuffet Bjørn Marseth, leder i Ringerike idrettsråd, som mener manglende erfaring med store arrangementer også har spilt inn.


– Vi har jo gjennomført flere sykkelarrangement her i distriktet, men jeg tror likevel manglende erfaring har vært av betydning. Bortsett fra det, mener jeg vi har kunnet imøtekomme det meste som ligger i søknadskriteriene, sier Marseth, som ikke visst at avgjørelsen var tatt før Ringerikes Blad tok kontakt.

Evalueringskriterier

Hver enkelt søker har blitt valgt basert på kriterier nedsatt av eiergruppa til Norges idrettsforbund og NRK. Følgende evalueringskriterier er lagt til grunn i vurderingene:

  • Erfaring med tilrettelegging av idretts- og kulturarrangementer
  • Anleggssituasjon fra søker
  • Nærhet til anlegg (kompakthet)
  • Infrastruktur/tilgjengelighet til arrangementsarena
  • Overnattingskapasitet
  • Geografisk beliggenhet
  • Generell søknad

Økonomien knyttet til søknadsprosessen ble sikret gjennom at alle tre kommunene bidro med penger, det samme gjorde Sparebankstiftelsen. Kjell Eric Andersen fikk jobben med å lede prosjektet.


Til sammen hadde vi 292.500 kroner. Det som er igjen av disse pengene, blir nå betalt tilbake til bidragsyterne, sier Marseth, som kan fortelle om mange positive tilbakemeldinger da det ble kjent at distriktet skulle søke.


– Ja, vi har fått svært mange positive reaksjoner. Dette kunne blitt veldig bra, sier han.

FAKTA NM-VEKA:

Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping skapte konseptet NM-veka som for første gang ble arrangert i Stavangerregionen i august 2018.


1.000 deltakere fra 24 idretter deltok under den fem dager lange idrettsfesten som ble sendt direkte på NRK1.


I 2019 vil NM-veka på ny arrangeres i Stavangerregionen i uke 26, denne gang med over 40 idretter på programmet.