You are currently viewing Vil hjelpe lag som trenger drakter og mangler sponsorer

Vil hjelpe lag som trenger drakter og mangler sponsorer


Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge, kan nå søke Sparebankstiftelsen DNB om midler.


Stiftelsen har opprettet en egen ordning der klubber og idretter uten sponsorer kan søke om støtte til drakter. Ordningen skal bidra til lagidentitet og idrettsglede.


Gjennom de lokale tildelingene, har Sparebankstiftelsen DNB gjennom mange år bidratt med støtte til ulike prosjekter i idrettslag på Østlandet Draktordningen kommer i tillegg, og skal gjøre det enklere for flere å skaffe drakter til barn og unge innenfor alle type idretter, fra hockey til håndball. Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.


Maksimal tildeling til et idrettslag under denne ordningen er 50.000 kroner.


Idrettslag som får støtte må ha et system for å sikre at draktene gjenbrukes.


Les mer om denne fantastiske ordningen HER