You are currently viewing Alle støtte- og tilskuddsordninger i norsk idrett samlet

Alle støtte- og tilskuddsordninger i norsk idrett samlet

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag i 2020.

– I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over

Nif har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2020.

Følg lenken under for oversikt

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/her-er-stotte–og-tilskuddsordningene-for-idrettslag-2020/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Alle%20st%C3%B8tte-%20og%20tilskuddsordninger%20i%20norsk%20idrett&utm_content=Alle%20st%C3%B8tte-%20og%20tilskuddsordninger%20i%20norsk%20idrett+92564