You are currently viewing Nye støtteordninger for idrettslag som følge av koronasituasjonen

Nye støtteordninger for idrettslag som følge av koronasituasjonen

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen.

Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger

som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på

Disse stiftelsene har ekstra

tildeling i forbindelse med koronasituasjonen:

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Tildelingskriterier og søknadsfrist vil bli

offentliggjort senere.

Gjensidigestiftelsen

Løpende søknadsfrist. 

Stiftelsen Dam

Løpende søknadsfrist.

NIF kan kun sende inn fem søknader og vil prioritere

prosjekter som favner bredt ut. NIF oppfordrer dermed

særforbund til å søke, og prioriterer disse.

Søker kan søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner.

Ordinære støtteordninger som er

relevante for idrettsorganisasjonen:

DNB Sparebankstiftelsen

Søknadsfrist er 15. mai

LNU

Søknadsfrist: 1. juni.

Storebrand

Søknadsfrist: 1. april

les mer om ordningene her;

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/disse-stotteordningene-kan-idrettslagene-soke-pa-na/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Nye%20st%C3%B8tteordninger%20for%20idrettslag%20som%20f%C3%B8lge%20av%20koronasituasjonen&utm_content=Nye%20st%C3%B8tteordninger%20for%20idrettslag%20som%20f%C3%B8lge%20av%20koronasituasjonen+96005