You are currently viewing Retningslinjer for leie av arealer på skoler, gymsaler og haller

Retningslinjer for leie av arealer på skoler, gymsaler og haller

 • Post category:Informasjon

Ringerike kommune er i gul beredskap og det forventes at dette vil vare en tid fremover. Vi ønsker derfor å legge til rette for at så mange som mulig av aktivitetene, særlig for barn og unge, kan gjennomføres.

Åpner for utleie igjen 

Kommunens beredskapsledelse har derfor besluttet å åpne for utleie av arealer på skoler, gymsaler og idrettshaller.

Dette åpnes for alle aldersgrupper, men aktiviteter for barn og unge under 20 år prioriteres dersom det er nødvendig.

Følgende retningslinjer gjelder og skal overholdes.

Smittevernansvarlig 

Alle leietakere skal ha en smittevernansvarlig tilstede på hvert enkelt arrangement eller trening.

 • Den smittevernansvarlige har ansvar for
  • at smittevernreglene er kjent for alle deltakere
  • å bidra til at smittevernreglene overholdes
  • å sikre at det ble gjennomført renhold etter bruk
  • å holde oversikt over deltakere med navn og kontaktinformasjon, samt påse at ingen som er syke eller i karantene deltar i arrangementet eller treningen 

Smittevernregler

De til enhver tid gjeldene smittevernregler skal følges.

 • Alle lag og foreninger skal gjøre en egen risikoanalyse rettet mot egen aktivitet og beskrive tiltak for å redusere smitterisiko for Covid-19. Den må ta utgangspunkt i aktuelle forbunds/særforbunds retningslinjer for Covid-19 og koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier, lokale eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF.
 • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan møte hvis de har symptomer på infeksjonssykdom. Dette gjelder spesielt luftveisinfeksjon. De kan heller ikke møte dersom de er Covid-19 positiv eller er i karantene som følge av Covid-19.

Bruk av lokalene

 • Anleggets garderober skal ikke benyttes.
 • Det er ikke åpent for publikum i kommunens innendørsarealer under trening, øvelser, treningskamper osv.
 • Utleietidene må tilrettelegges, slik at det blir en pause imellom gruppene for å legge til rette for tid til renhold mellom og med deg hindre felles kontaktpunkter.
 • Det skal etter hver gruppe gjennomføres rengjøring av alle kontaktflater (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm.) og sanitæranlegg.  Det skal gjennomføres lufting. Der det er mulig bør det brukes en dør til inngang og en til utgang.

Ved bruk av arealer på kveldstid skal arealene være rengjort av renholdsavdelingen før arealene tas i bruk dagen etter. Arealer som er i bruk skal varsles renhold og vaktmester.

Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget eller lokalene blir stengt for den aktuelle gruppen.Siste endret: 13.08.2020