Innkalling til årsmøte i Ringerike Idrettsråd 2021

Til alle Idrettslagene i Ringerike, Viken idrettskrets, Ringerike kommune


Styret innkaller herved til årsmøte i Ringerike idrettsråd. Årsmøtet avholdes


mandag 8. mars 2021 kl. 18:30


LAST NED INNKALLINGEN (PDF-fil)


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse, gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.


LINK TIL ÅRSMØTET PÅ TEAMS


Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 6. mars kl. 22.00 til post@ringir.net.


Saker som et idrettslag ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes som PDF-fil til post@ringir.net senest 22. februar 2021 (bruk mal i innkallingen).


Ved benkeforslag eller endringsforslag må dette gjøres skriftlig og sendes som e-post under møtet.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt klubbene og gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på ringir.net.


For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen


Styret