You are currently viewing Ta trenerattesten!

Ta trenerattesten!

Lyst til å bli en enda bedre trener?

Norsk idrett lanserer i dag et banebrytende arbeid som har pågått i over ett år. En digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, tilbys nå alle trenere i norsk idrett.

Norsk idrett jobber kontinuerlig for at barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt og godt miljø. Et av tiltakene for å oppnå dette målet er den digitale Trenerattesten som er klar for bruk.

Slik gjør du
Ved å logge inn på trener.nif.no får alle trenere i norsk idrett tilgang på denne nye og innovative løsningen. Trenerattesten gir alle trenere et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Les mer her