You are currently viewing <strong>Grønt lys for idretten</strong>

Grønt lys for idretten

Vestfold og Telemark idrettskrets, Innlandet idrettskrets og Viken idrettskrets har fått 10 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til Grønt lys for idretten.

Nei til Russiske og Belarussiske utøvere!
Viken idrettskrets støtter idrettsforbundet i utestengelse av utøvere fra Russland og Belarus. Deltakelse i idrettsarrangementer vil bli brukt politisk av styremaktene. Det er ikke idretten tjent med.

Les mer om dette og mer på

Grønt Lys for idretten