På Årsmøtet legges det frem et arbeidsprogram vi jobber etter.

Les arbeidsprogrammet vårt ;

Arbeidsprogram