2023

pdf
Innkalling Årsmøte 2023
Åpne
pdf
Valgkomiteens innstilling 2023
Åpne
pdf
Dagdorden 2023
Åpne
pdf
Forretningsorden 2023
Åpne
pdf
Arbeidsberetning 2023
Åpne
pdf
Regnskap 2023
Åpne
pdf
Balanse 2023
Åpne
pdf
Kontrollutvalgets beretning 2023
Åpne
pdf
Endring av navn 2023
Åpne
pdf
Ansattressurs Ringerike Idretts og aktivitetsråd 2023
Åpne
pdf
Vedlegg 2023
Åpne
pdf
Forslag fra Hønefoss Sportsklubb 2023
Åpne
pdf
Arbeidsplan for 2023
Åpne
pdf
Budsjett for 2023
Åpne
pdf
Valgkomite 2023
Åpne

2022

pdf
Innkalling Årsmøte 2022
Åpne
pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Forretningsorden
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne
pdf
Regnskap
Åpne
pdf
Kontrollutvalgets årsberetning
Åpne
pdf
Arbeidsprogram for 2022
Åpne
pdf
Forslag til Årsmøte
Åpne
pdf
Budsjett
Åpne
pdf
Protokoll Årsmøte 2022
Åpne
pdf
Valgkomiteens innstilling 2023
Åpne

2021

pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Forretningsorden
Åpne
pdf
Årsberetning 2020
Åpne
pdf
Resultatregnskap
Åpne
pdf
Balanse
Åpne
pdf
Kontrollutvalgets beretning
Åpne
pdf
Arbeidsprogram for 2021
Åpne
pdf
Fordeling av LAM
Åpne
pdf
Budsjett 2021
Åpne
pdf
Valgkommiteens innstilling
Åpne
pdf
Årsmøteprotokoll
Åpne
pdf
Protokoll årsmøte 2021
Åpne

2020

pdf
Dagsorden_2020
Åpne
pdf
Saksdukumenter
Åpne
pdf
Årsberetning 2019
Åpne
pdf
Regnskap
Åpne
pdf
Revisorberetning
Åpne
pdf
Arbeidsprogram for 2020
Åpne
pdf
Forslag til handlingsplan for idrettsrådet 2020
Åpne
pdf
Forslag til endring av samhandling og møtestruktur
Åpne
pdf
Forslag til innspill årshjul Ringerike Idrettsråd
Åpne
pdf
Budsjett
Åpne
pdf
Valgkomiteens innstilling for 2020
Åpne
pdf
Valgkomite
Åpne

2019

pdf
Årsmøtedokumenter_2019
Åpne
pdf
Protokoll_Årsmøtet_2019
Åpne

2018

pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Forretningsorden
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne
pdf
Resultatregnskap
Åpne
pdf
Revisjonsberetning
Åpne
pdf
Arbeidsplan 2018
Åpne
pdf
Budsjett
Åpne
pdf
Balanse
Åpne
pdf
Protokoll Årsmøte 2018
Åpne

2017

pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Forretningsorden
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne
pdf
Resultat 2016
Åpne
pdf
Balanse 2016
Åpne
pdf
Revisjonsberetning 2016
Åpne
pdf
Budsjett 2017
Åpne
pdf
Valgkomiteens innstilling 2017
Åpne
pdf
Protokoll årsmøtet 2017
Åpne

2016

pdf
Invitasjon til årsmøte for 2015
Åpne
pdf
Arbeidsprogram
Åpne
pdf
Budsjett
Åpne
pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Forretningsorden
Åpne
pdf
Forslag til lovendring
Åpne
pdf
Revidert regnskap
Åpne
pdf
Styrets forslag til valgkomite
Åpne
pdf
Valgkomiteens innstilling
Åpne

2015

pdf
Årsmøtedokument
Åpne
pdf
Protokoll Årsmøte for 2014
Åpne

2014

pdf
Arbeidsprogram
Åpne
pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Budsjett
Åpne
pdf
Valg RIR
Åpne

2013

pdf
Arbeidsprogram
Åpne
pdf
Balanse
Åpne
pdf
Protokoll
Åpne
pdf
Resultat
Åpne
pdf
Revisjonsberetning
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2012

pdf
Arbeidsprogram
Åpne
pdf
Dagsorden
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2011

pdf
Protokoll
Åpne
pdf
Revisjonsuttalelse
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2010

pdf
Protokoll
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2008

pdf
Protokoll
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2007

pdf
Protokoll
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2006

pdf
Protokoll
Åpne
pdf
Årsberetning
Åpne

2005

pdf
Protokoll
Åpne

2021