Arkiv for ‘idrettsanlegg’ artikler

Ringerike Idrettsråd har sett på mulighetene for et nytt idrettsanlegg i Hovsmarka

Anlegget som er skissert ligger i området rundt Ringerikshallen, og inneholder blant annet fotballhall, friidrettshall, skatepark, sandvolleyballbaner og muligheter for ny svømmehall. Grunnet økt tilflytning til nærområdet, og byutvikling, ønsker Idrettsrådet å belyse mulighetene for et nytt idrettsanlegg. Hvis […]