Styremøte 3

Innkalling og dagsorden kommer senere