2022

pdf
Stenging av anlegg
Åpne

2021

pdf
Referat Møte om Idrettspark
Åpne
pdf
Idrettsparken Referat Møte 2
Åpne
pdf
Idrettsparken Nytt Garderobebygg
Åpne
pdf
Utvikling av Idrettsparken
Åpne

2020

pdf
Prioritering av spillemidler
Åpne

2019

pdf
Hov Flerbrukshall Ønske om kjeller
Åpne
pdf
Høring budskjett 2020 Betaling
Åpne
pdf
Høring budsjett 2020 fotballhall
Åpne
pdf
Høring budsjett 2020 snø
Åpne
pdf
Kjøring av skiløyper
Åpne
pdf
Skriv til politiske partier før valget
Åpne
pdf
Snøproduksjon Ringkollen
Åpne
pdf
Ullerål skole Uteanlegg
Åpne
pdf
Ullerål og Hov skoler – Nye fotballbaner
Åpne

2018

pdf
Barneidrett - Betaling
Åpne
pdf
Følgebrev fra ordførere om NM-veka
Åpne
pdf
HIL Fotballhall
Åpne
pdf
Hovsmarka Landskapsplan Mulighetsstudie
Åpne
pdf
Hovsmarka Mulighetsstudie
Åpne
pdf
Søknad NM-veka 2020
Åpne
pdf
Vedlegg søknad NM-veka
Åpne