Årsmøter

2021

pdf
Dagsorden
Last ned
pdf
Forretningsorden
Last ned
pdf
Årsberetning 2020
Last ned
pdf
Resultatregnskap
Last ned
pdf
Balanse
Last ned
pdf
Kontrollutvalgets beretning
Last ned
pdf
Arbeidsprogram for 2021
Last ned
pdf
Fordeling av LAM
Last ned
pdf
Budsjett 2021
Last ned
pdf
Valgkommiteens innstilling
Last ned
pdf
Årsmøteprotokoll
Last ned
pdf
Protokoll årsmøte 2021
Last ned

2020

pdf
Dagsorden_2020
Last ned
pdf
Saksdukumenter
Last ned
pdf
Årsberetning 2019
Last ned
pdf
Regnskap
Last ned
pdf
Revisorberetning
Last ned
pdf
Arbeidsprogram for 2020
Last ned
pdf
Forslag til handlingsplan for idrettsrådet 2020
Last ned
pdf
Forslag til endring av samhandling og møtestruktur
Last ned
pdf
Forslag til innspill årshjul Ringerike Idrettsråd
Last ned
pdf
Budsjett
Last ned
pdf
Valgkomiteens innstilling for 2020
Last ned
pdf
Valgkomite
Last ned

2019

pdf
Årsmøtedokumenter_2019
Last ned
pdf
Protokoll_Årsmøtet_2019
Last ned

2018

pdf
Dagsorden
Last ned
pdf
Forretningsorden
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned
pdf
Resultatregnskap
Last ned
pdf
Revisjonsberetning
Last ned
pdf
Arbeidsplan 2018
Last ned
pdf
Budsjett
Last ned
pdf
Balanse
Last ned
pdf
Protokoll Årsmøte 2018
Last ned

2017

pdf
Dagsorden
Last ned
pdf
Forretningsorden
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned
pdf
Resultat 2016
Last ned
pdf
Balanse 2016
Last ned
pdf
Revisjonsberetning 2016
Last ned
pdf
Budsjett 2017
Last ned
pdf
Valgkomiteens innstilling 2017
Last ned
pdf
Protokoll årsmøtet 2017
Last ned

2016

pdf
Invitasjon til årsmøte for 2015
Last ned
pdf
Arbeidsprogram
Last ned
pdf
Budsjett
Last ned
pdf
Dagsorden
Last ned
pdf
Forretningsorden
Last ned
pdf
Forslag til lovendring
Last ned
pdf
Revidert regnskap
Last ned
pdf
Styrets forslag til valgkomite
Last ned
pdf
Valgkomiteens innstilling
Last ned

2015

pdf
Årsmøtedokument
Last ned
pdf
Protokoll Årsmøte for 2014
Last ned

2014

pdf
Arbeidsprogram
Last ned
pdf
Dagsorden
Last ned
pdf
Budsjett
Last ned
pdf
Valg RIR
Last ned

2013

pdf
Arbeidsprogram
Last ned
pdf
Balanse
Last ned
pdf
Protokoll
Last ned
pdf
Resultat
Last ned
pdf
Revisjonsberetning
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2012

pdf
Arbeidsprogram
Last ned
pdf
Dagsorden
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2011

pdf
Protokoll
Last ned
pdf
Revisjonsuttalelse
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2010

pdf
Protokoll
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2008

pdf
Protokoll
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2007

pdf
Protokoll
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2006

pdf
Protokoll
Last ned
pdf
Årsberetning
Last ned

2005

pdf
Protokoll
Last ned

2021