Paraidrett

Paraidrett Ringeriksregionen
Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen

Prosjektleder: Adrian Oleson (paraidrett@ringir.net)
Følg med på Facebook: PARAIDRETT RINGERIKSREGIONEN
Last ned PROSJEKTBROSJYREN
Last ned TRENINGSTIDER OG KONTAKTINFO 2021 (august)


Ønsker du å begynne med en idrett, eller prøve en ny aktivitet? Ønsker du å ha det gøy og treffe nye venner i sosialt samvær? Alle som er aktive i norsk idrett holder på fordi det er gøy, gir bedre helse og økt livskvalitet. Idretten er også en arena hvor man treffer nye venner!


«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringeriksregionen (Ringerike, Jevnaker, og Hole). Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubbene. Organisering av samarbeidet startet i april 2016, og oppstart av koordinert aktivitet var i mai 2017. Prosjektleder er ansvarlig for markedsføring, koordinering, og finansiering av tiltak (felles- og klubb arrangementer, paraidrettsdager, kurs, og treningstider).


Målgrupper
Bevegelses-, utviklings-, hørsels-, og synshemmede. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta på aktivitetene og treningene.


TRENINGSTIDER OG KONTAKTINFO 2021 (august)
Fossekallen IL – stolpeorientering
Hønefoss Ballklubb – fotball
Ringerike Friidrettsklubb – friidrett
Hønefoss RC-klubb – radiostyrt motorsport
Oppstart etter sommeren:
Hønefoss Sportsklubb – håndball
Hønefoss Discsport Klubb – discsport (idrett med frisbee)
Ringerike Ishockeyklubb – ishockey/skøyter
Ringerike Bocciaklubb – boccia
Friskis&Svettis Jevnaker – enkelspinn
Friskis&Svettis Jevnaker – enkeljympa
Ringerike Pistolklubb


PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN – tilbudet er gratis!

Hver høst og vinter/vår arrangerer idrettsklubbene hver sin paraidrettsdag, som er en «prøvedag» for alle som har lyst til å bli kjent med klubben og idretten.
Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus! Prøv idrettene de tilbyr og få vite når klubbene har trening.
Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.


PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2020

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2019

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2019

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2018

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2018

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2017


TIDLIGERE PARAIDRETT ARRANGEMENTER PÅ HØNEFOSS

29. august 2020: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

25. mai 2019: FOTBALL (Hønefoss Ballklubb) – invitasjon

26. mai 2019: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

Paraidrettshelg, mars 2019 Ringerikshallen og Schjongshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2018 (Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2018 Hønefoss Idrettspark

Felles arrangement, mars 2018) Ringerikshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2017(Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2017 Hønefoss Idrettspark


Send gjerne en mail til prosjektleder og fortell om hvilke idretter du ønsker skal tilbys i Ringeriksregionen!

Prosjektleder: Adrian Oleson paraidrett@ringir.net