Paraidrett Ringeriksregionen
Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen

Prosjektleder: Adrian Oleson (paraidrett@ringir.net)
Følg med på Facebook: PARAIDRETT RINGERIKSREGIONEN
Last ned ÅRSHJUL FOR PARAIDRETT I RINGERIKSREGIONEN
Last ned PROSJEKTBROSJYREN
Last ned TRENINGSTIDER OG KONTAKTINFO 2023 (f.o.m. 8. september)
Norges Idrettsforbund: www.paraidrett.no

Ønsker du å begynne med en idrett, eller prøve en ny aktivitet? Ønsker du å ha det gøy og treffe nye venner i sosialt samvær? Alle som er aktive i norsk idrett holder på fordi det er gøy, gir bedre helse og økt livskvalitet. Idretten er også en arena hvor man treffer nye venner!

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringeriksregionen (Ringerike, Jevnaker, og Hole). Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubbene. Organisering av samarbeidet startet i april 2016, og oppstart av koordinert aktivitet var i mai 2017. Prosjektleder er ansvarlig for markedsføring, koordinering, og finansiering av tiltak (felles- og klubb arrangementer, paraidrettsdager, prøvedager, kurs, og treningstider).


Målgrupper
Bevegelses-, utviklings-, hørsels-, og synshemmede. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta på aktivitetene og treningene.

Ønsker du å begynne med en idrett, eller prøve en ny aktivitet? Ønsker du å ha det gøy og treffe nye venner i sosialt samvær?

Hver høst og vinter/vår arrangerer idrettsklubbene hver sin prøvedag for alle som har lyst til å bli kjent med klubben og idretten.
Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus! Prøv idrettene de tilbyr og få vite når klubbene har trening.
Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.

Årshjul for paraidrett i Ringeriksregionen


TRENINGSTIDER OG KONTAKTINFO 2023 (f.o.m. 8. september)
Ringerike Friidrettsklubb – friidrett
Ringerike Pistolklubb – skyting
Hønefoss Discsport Klubb – discsport (idrett med frisbee)
Fossekallen IL – stolpeorientering
Hønefoss Ballklubb – fotball
Friskis&Svettis Jevnaker – enkeljympa
Friskis&Svettis Jevnaker – enkelspinn
Hønefoss RC-klubb – radiostyrt motorsport
Ringerike Ishockeyklubb – ishockey/skøyter


PRØVEDAGER I RINGERIKSREGIONEN

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen høsten 2021

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen vinter/vår 2020

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen høsten 2019

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen vinter/vår 2019

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen høsten 2018

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen vinter/vår 2018

Les om Prøvedagene i Ringeriksregionen høsten 2017


TIDLIGERE PARAIDRETT ARRANGEMENTER PÅ HØNEFOSS

Paraidrettsdagen, 28. sept 2021 Ringerikshallen – aktivitetskortinvitasjon

29. august 2020: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

25. mai 2019: FOTBALL (Hønefoss Ballklubb) – invitasjon

26. mai 2019: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

Paraidrettshelg, mars 2019 Ringerikshallen og Schjongshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2018 (Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2018 Hønefoss Idrettspark

Paraidrettsdagen, mars 2018 Ringerikshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2017 (Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2017 Hønefoss Idrettspark


Send gjerne en mail til prosjektleder og fortell om hvilke idretter du ønsker skal tilbys i Ringeriksregionen!

Prosjektleder: Adrian Oleson paraidrett@ringir.net