Styremøte 6, 2021

Det holdes styremøte 19 oktober på Panthers møterom på Schjongslund

dagsorden kommer…