LAM Tildeling

Lokale aktivitetsmidler

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

 

Det er Idrettsrådet som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF.

Her kan du lese tildelingen for Ringerike 2017

LAM 2017

Linker

LAM midler
Gå til side