LAM Tildeling

Lokale aktivitetsmidler

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

 

Det er Idrettsrådet som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF.

Tildeling LAM for Ringerike

Linker

LAM midler
Gå til side