Paraidrett

Paraidrett RingeriksregionenIdrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen

Prosjektleder: Adrian Oleson (Adrian.Oleson@ringerike.kommune.no), Ringerike kulturtjeneste

 

Alle som er aktive i norsk idrett holder på fordi det er gøy, gir bedre helse og økt livskvalitet. Idretten er også en arena hvor man treffer nye venner.

 

På denne siden får du en oversikt over 1) klubbene i kommunene Ringerike, Jevnaker, og Hole som tilbyr idrett og fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser, 2) treningstider, 3) Paraidrettsdager, og 4) felles arrangementer.

 

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubber i Ringeriksregionen. Oppstart av ordinær klubbtreninger var høsten 2017.

 

Målgrupper
Bevegelses-, utviklings-, hørsels-, og synshemmede. Idrettsforbundet har valgt disse fire hovedmålgrupper som vi skal holde oss til. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkomen til å delta på aktivitetene og treningene, men i den første fasen prioriteres markedsføringen mot barn og unge.

 

Følg med på Facebook: Paraidrett Ringeriksregionen
Last ned prosjektbrosjyren

 

ORDINÆR TRENINGSTIDER
boccia, discsport, håndball, fotball, klatring, enkeljympa, ishocky/skøyter, radiostyrt motorsport, turorientering

 

PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN VINTER/VÅR 2018…
Last ned invitasjon, terminliste, og påmelding

Tilbudet er gratis!
Idrettslag i Ringeriksegionen samarbeider for å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltageren har!
Prøv idrettene de tilbyr og få vite når klubbene har ordinær trening for fysisk-, utviklings, syns-, og hørselshemmede!
Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.

 

Paraidrettsdagene 2018 inkluderer følgende idretter:
1. Boccia (Ringerike Helsesportlag, Ringerikshallen)
2. Håndball (Hønefoss Sportsklubb, Ringerikshallen)
3. Klatring (Ringerike Klatreklubb, Hønefoss Arena)
4. Enkeljympa (Friskis & Svettis, Veienmarka ungdomsskole)
5. Radiostyrt Motorsport (Hønefoss RC-klubb, Nordre Sørum gård (i Hole))
6. Ishockey/skøyter (Ringerike Ishockeyklubb, Schjongshallen)
7. Discsport (Hønefoss Discsport Klubb, Ringerikshallen)
8. Fotball (Hønefoss Ballklubb, Hønefoss idrettspark)

 

TIDLIGERE PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN…

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2017

 

FELLES ARRANGEMENT I HØNEFOSS IDRETTSPARK – 20. mai 2017…

Artikkel om Grenseløs Møteplass i Ringerikes Blad

Les om Grenseløs Møteplass arrangementet på Hønefoss

 

Klubber som er med:
Friskis & Svettis Jevnaker
Fossekallen IL
Hønefoss Discsport Klubb
Ringerike ishockeyklubb
Ringerike klatreklubb
Hønefoss Ballklubb
Hønefoss Sportsklubb
Hønefoss RC-klubb
Ringerike Helsesportlag
Hønefoss skiskytterklubb
Ringerike Pistolklubb

 

Vennligst send en mail til prosjektleder og fortell om hvilke idretter du ønsker skal tilbys i Ringeriksregionen!

 

Prosjektleder: Adrian.Oleson@ringerike.kommune.no
Adrian Oleson, Ringerike kulturtjeneste

 

Følgende idretter er aktuelle:
Håndball
Ishockey/skøyter
Klatring
Fotball
Ultimate (lagidrett med frisbee)
Rullestolultimate (lagidrett med frisbee)
Discgolf (golf med frisbee)
Enkeljympa
Boccia
Orientering
Radiostyrt motorsport
Skiskyting
Skyting