Paraidrett

Paraidrett Ringeriksregionen
Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen

Prosjektleder: Adrian Oleson (paraidrett@ringir.net), Paraidrett Ringeriksregionen


Alle som er aktive i norsk idrett holder på fordi det er gøy, gir bedre helse og økt livskvalitet. Idretten er også en arena hvor man treffer nye venner.


På denne siden får du en oversikt over

1) klubber i kommunene Ringerike, Jevnaker, og Hole som tilbyr idrett og fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser,
2) treningstider,
3) Paraidrettsdager, og
4) felles arrangementer.


«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubber i Ringeriksregionen. Organisering av samarbeidet startet i 2016. Vårt første felles arrangement var i mai 2017, og oppstart av klubbtreninger var høsten 2017.


Målgrupper
Bevegelses-, utviklings-, hørsels-, og synshemmede. Idrettsforbundet har valgt disse fire hovedmålgrupper som vi skal holde oss til. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkomen til å delta på aktivitetene og treningene.


Følg med på Facebook: PARAIDRETT RINGERIKSREGIONEN
Last ned PROSJEKTBROSJYREN


TRENINGSTIDER 2020 (f.o.m. 19. oktober)
Ishocky/skøyter, enkelspinn, fotball, discsport, boccia, radiostyrt motorsport, skyting

Trening for enkeljympa er pdd ikke avklart pga. koronasituasjonen.
Håndball er utsatt inntil videre pga. koronasituasjonen.
Stolpeorientering har oppstart i midten av mai 2021.


PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN

Ønsker du å begynne med en idrett, eller prøve en ny aktivitet? Ønsker du å ha det gøy og treffe nye venner i sosialt samvær?


Tilbudet er gratis!…

Idrettsklubber i Ringeriksregionen samarbeider for å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Hver høst og vinter/vår arrangerer de hver sin paraidrettsdag, som er en «prøvedag» for alle som har lyst til å bli kjent med klubben og idretten.
Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus!
Prøv idrettene de tilbyr og få vite når klubbene har trening for fysisk-, utviklings, syns-, og hørselshemmede!
Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.


Idretter og klubber som var med i Paraidrettsdagene vinter/vår 2020:
1. Boccia (Ringerike Helsesportlag, Ringerikshallen)
2. Håndball (Hønefoss Sportsklubb, Ringerikshallen)
3. Spinning (Friskis & Svettis, Brugata 12, Jevnaker)
4. Discsport (Hønefoss Discsport Klubb, Ringerikshallen)
5. Fotball (Hønefoss Ballklubb, Hønefoss idrettspark) – AVLYST pga. koronaviruset
6. Enkeljympa (Friskis & Svettis, Toso skole, Jevnaker) – AVLYST pga. koronaviruset
7. Ishockey/skøyter (Ringerike Ishockeyklubb, Schjongshallen)
AVLYST pga. koronaviruset


PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2020

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2019

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2019

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2018

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2018

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2017


TIDLIGERE PARAIDRETT ARRANGEMENTER PÅ HØNEFOSS

29. august 2020: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

25. mai 2019: FOTBALL (Hønefoss Ballklubb) – invitasjon

26. mai 2019: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

Paraidrettshelg, mars 2019 Ringerikshallen og Schjongshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2018 (Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2018 Hønefoss Idrettspark

Felles arrangement, mars 2018) Ringerikshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2017(Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2017 Hønefoss Idrettspark


Klubber som er med:
Fossekallen IL
Hønefoss Sportsklubb
Ringerike Helsesportslag
Hønefoss Ballklubb
Friskis&Svettis Jevnaker
Hønefoss Discsport Klubb
Hønefoss RC-klubb
Ringerike Pistolklubb
Ringerike Ishockeyklubb


Send gjerne en mail til prosjektleder og fortell om hvilke idretter du ønsker skal tilbys i Ringeriksregionen!

Prosjektleder: Adrian Oleson paraidrett@ringir.net


Følgende idretter tilbys pdd:
Håndball
Rullestolhåndball
Boccia
Fotball
Enkeljympa
Enkelspinn
Ultimate (lagidrett med frisbee)
Rullestolultimate (lagidrett med frisbee)
Discgolf (golf med frisbee)
Radiostyrt motorsport
Ishockey/skøyter
Stolpeorientering
Skyting