Paraidrett

Paraidrett RingeriksregionenIdrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen

Prosjektleder: Adrian Oleson (paraidrett@ringir.net), Paraidrett Ringeriksregionen

 

Alle som er aktive i norsk idrett holder på fordi det er gøy, gir bedre helse og økt livskvalitet. Idretten er også en arena hvor man treffer nye venner.

 

På denne siden får du en oversikt over 1) klubbene i kommunene Ringerike, Jevnaker, og Hole som tilbyr idrett og fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser, 2) treningstider, 3) Paraidrettsdager, og 4) felles arrangementer.

 

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubber i Ringeriksregionen. Oppstart av klubbtreninger var høsten 2017.

 

Målgrupper
Bevegelses-, utviklings-, hørsels-, og synshemmede. Idrettsforbundet har valgt disse fire hovedmålgrupper som vi skal holde oss til. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkomen til å delta på aktivitetene og treningene, men i den første fasen prioriteres markedsføringen mot barn og unge.

 

Følg med på Facebook: PARAIDRETT RINGERIKSREGIONEN
Last ned PROSJEKTBROSJYREN

 

TRENINGSTIDER 2019 (f.o.m. 5. desember 2019)
håndball, fotball, enkeljympa, discsport, boccia, spinning, radiostyrt motorsport, skyting

 

PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN – høsten 2019

Tilbudet er gratis!
Idrettsklubber i Ringeriksregionen samarbeider for å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Hver høst og vinter/vår arrangerer de hver sin paraidrettsdag, som er en «prøvekveld» for alle som har lyst til å bli kjent med klubben og idretten.
Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus!
Prøv idrettene de tilbyr og få vite når klubbene har trening for fysisk-, utviklings, syns-, og hørselshemmede!
Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.

 

Idretter og klubber som var med i Paraidrettsdagene høsten 2019:
1. Stolpeorientering (Fossekallen IL, Hvalsmoen)
2. Boccia (Ringerike Helsesportlag, Ringerikshallen)
3. Fotball (Hønefoss Ballklubb, Hønefoss idrettspark)
4. Håndball (Hønefoss Sportsklubb, Ringerikshallen)
5. Spinning (Friskis & Svettis, Jevnaker)
6. Discsport (Hønefoss Discsport Klubb, Ringerikshallen)

 

PARAIDRETTSDAGER I RINGERIKSREGIONEN

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2019

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2019

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2018

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen vinter/vår 2018

Les om Paraidrettsdager i Ringeriksregionen høsten 2017

 

TIDLIGERE PARAIDRETT ARRANGEMENTER PÅ HØNEFOSS

25. mai 2019: FOTBALL (Hønefoss Ballklubb) – invitasjon

26. mai 2019: STOLPEORIENTERING (Fossekallen IL) – invitasjon

Paraidrettshelg, mars 2019 Ringerikshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2018 (Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2018 Hønefoss Idrettspark

Felles arrangement, mars 2018) Ringerikshallen

Grenseløs Møteplass, mai 2017(Ringerikes Blad) Hønefoss Idrettspark

Grenseløs Møteplass, mai 2017 Hønefoss Idrettspark

 

Klubber som er med:
Friskis & Svettis Jevnaker
Fossekallen IL
Hønefoss Discsport Klubb
Ringerike ishockeyklubb
Hønefoss Ballklubb
Hønefoss Sportsklubb
Hønefoss RC-klubb
Ringerike Helsesportslag
Ringerike Pistolklubb

 

Vennligst send en mail til prosjektleder og fortell om hvilke idretter du ønsker skal tilbys i Ringeriksregionen!

 

Prosjektleder: paraidrett@ringir.net
Adrian Oleson, Paraidrett Ringeriksregionen

 

Følgende idretter tilbys pdd:
Håndball
Ishockey/skøyter
Fotball
Ultimate (lagidrett med frisbee)
Rullestolultimate (lagidrett med frisbee)
Discgolf (golf med frisbee)
Enkeljympa
Spinning
Boccia
Stolpeorientering
Radiostyrt motorsport
Skyting