Paraidrett

Paraidrett RingeriksregionenIdrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen

Prosjektleder: Adrian.Oleson@ringerike.kommune.no
Adrian Oleson, Ringerike kulturtjeneste

 

Følg med på Facebook: Paraidrett Ringeriksregionen
Last ned prosjektbrosjyren

 

IDRETTSARRANGEMENT FOR FUNKSJONSHEMMEDE – 20. mai 2017!…
Les om Grenseløs Møteplass arrangementet på Hønefoss!
Artikkel om Grenseløs Møteplass i Ringerikes Blad.

 

Alle som er aktive i norsk idrett holder på fordi det er gøy, gir bedre helse og økt livskvalitet. Idretten er også en arena hvor man treffer nye venner.

 

På denne siden finner du informasjon om «Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» og en oversikt over klubbene i kommunene Ringerike, Jevnaker, og Hole som ønsker å tilby idrett og fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

 

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom klubber i Ringeriksregionen, med oppstart av klubbtreninger høsten 2017.

 

Målgrupper
Bevegelses-, utviklings-, hørsels-, og synshemmede. Idrettsforbundet har valgt disse fire hovedmålgrupper som vi skal holde oss til.

 

Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkomen til å delta på aktivitetene og treningene som kommer til å bli tilbudt, men i den første fasen prioriteres markedsføringen mot barn og unge.

 

Vennligst send en mail til prosjektleder og fortell om hvilke idretter du ønsker skal tilbys i Ringeriksregionen!

 

Prosjektleder: Adrian.Oleson@ringerike.kommune.no
Adrian Oleson, Ringerike kulturtjeneste

 

Følgende idretter er aktuelle:
Håndball
Ishockey/skøyter
Klatring
Fotball
Ultimate (lagidrett med frisbee)
Rullestolultimate (lagidrett med frisbee)
Discgolf (golf med frisbee)
Enkeljympa
Boccia
Orientering
Radiostyrt motorsport
Skiskyting
Skyting

 

Klubber som er med:
Friskis & Svettis Jevnaker
Fossekallen IL
Hønefoss Discsport Klubb
Ringerike ishockeyklubb
Ringerike klatreklubb
Hønefoss Ballklubb
Hønefoss Sportsklubb
Hønefoss RC-klubb
Ringerike Helsesportlag
Hønefoss skiskytterklubb
Ringerike Pistolklubb